ทีมทันตแพทย์ของเรา

พัทยาซิตี้เดนทอลเซ็นเตอร์ ทีม ทันตแพทย์ พัทยา ที่ได้รับความนิยมในพัทยา ของประเทศไทย ด้วยทีมทันตแพทย์มืออาชีพ ที่เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี

ทพ. จุลพัฒน์ หงษ์ศรีทอง

ทพ. จุลพัฒน์ หงษ์ศรีทอง

CEO
 • ใบอนุญาตเลขที่ ท.1749
 • ทันตยแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524
 • ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รักษารากฟัน ประสบการณ์ 40 ปี
ทพ.ชุมพล กฤตยะพงษ์

ทพ.ชุมพล กฤตยะพงษ์

ทันตแพทย์
 • สาขาเฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ช่องปาก
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • Fellow of DGOI (Dental Implant)
 • Fellow of OCOI (Dental Implant)
 • Fellow คลินิกกระดูกใบหน้าหัก หน่วยอุบัติเหตุศิริราชพยาบาล
ทพ.กฤษฎา ทิรานนท์

ทพ.กฤษฎา ทิรานนท์

ทันตแพทย์
 • ใบอนุญาตเลขที่ ท.xxxx
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524
 • ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ Implant
ทพญ. วรฉัตร ทิพยดำรงกุล

ทพญ. วรฉัตร ทิพยดำรงกุล

ทันตแพทย์หญิง
 • ใบอนุญาตเลขที่ ท.12386
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกียรตินิยมอันดับ 1
ทันตแพทย์ พัทยา, รักษารากฟัน, ทำฟัน, ถอนฟัน, เคลือบหลุมร่องฟัน, จัดฟัน, ขูดหินปูนและขัดฟัน
ทันตแพทย์ พัทยา, รักษารากฟัน, ทำฟัน, ถอนฟัน, เคลือบหลุมร่องฟัน, จัดฟัน, ขูดหินปูนและขัดฟัน
ทันตแพทย์ พัทยา, รักษารากฟัน, ทำฟัน, ถอนฟัน, เคลือบหลุมร่องฟัน, จัดฟัน, ขูดหินปูนและขัดฟัน

บริการด้านทันตกรรม ณ พัทยากลาง ชลบุรี แบบครบวงจร