คลินิกทันตกรรม, รับจัดฟัน พัทยา ชลบุรี, รักษารากฟัน พัทยา, Root Canal Treatment, จัดฟัน

คุณมีปัญหาการจัดฟันหรือไม่? คุณหรือบุตรหลานของคุณ มีปัญหาต้องเข้ารับการจัดฟันหรือไม่ Pattaya City Dental Center รับจัดฟัน พัทยา ชลบุรี ให้คำปรึกษา จากทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการจัดฟัน ในพัทยา

คลีนิคทันตกรรม พัทยา ซิตี้ เดนทอล เซ็นเตอร์ สามารถตรวจสุขภาพฟัน และเฝ้าติดตามทุกปัญหาเกี่ยวกับฟัน ช่วยตอบคำถามให้คุณสบายใจ และข้อกังวลเกี่ยวกับช่องปากของคุณ ทางทันตกรรมที่คุณอาจมี คลีนิคทันตกรรม พัทยา ซิตี้ เดนทอล เซ็นเตอร์ ให้บริการด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก ให้บริการรักษาทางทันตกรรมอย่างมืออาชีพภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย

Pattaya City Dental Center มีทันตแพทย์ผู้เชียวชาญ ที่ช่วยตรวจหรือวินิจฉัยความผิดปกติของฟัน ให้กับผู้เข้ารับการรักษาทางด้านทันตกรรม เช่น อาการเกี่ยวกับการปวดกราม ปวดฟัน ตรวจเช็คปัญหาเกี่ยวกับการกัด รูปแบบของฟันไม่ตรง มีการเจริญเติบโตของฟันที่มีลักษณะผิดปกติ

คลินิกทันตกรรม, รับจัดฟัน พัทยา ชลบุรี, รักษารากฟัน พัทยา, Root Canal Treatment, จัดฟัน

ทันตแพทย์จัดฟัน คลีนิคทันตกรรม พัทยา ซิตี้ เดนทอล เซ็นเตอร์ บริการ รับจัดฟัน พัทยา ชลบุรี ให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือจัดฟัน ในรูปแบบต่าง ๆ โดยวินิจฉัยตามความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น จากสาเหตุต่าง ๆ เนื่องจากการรักษามีหลายวิธีในการรักษา สำหรับปัญหาการจัดฟัน ทันตแพทย์จะมีแผนการรักษา ตามประสบการณ์ ที่สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษา และตามความเหมาะสมของผู้เข้ารับการรักษาแต่ละคน

การจัดฟัน (Braces Types) มีดังนี้

  1. จัดฟันแบบดามอน (Damon Braces)
  2. การจัดฟันแบบใส (Invisalign)
  3. เหล็กดัดฟัน (Metal Braces)
  4. จัดฟันด้านใน (Lingual Braces)
  5. รีเทนเนอร์ (Retainer)
  6. วีเนียร์ (Veneers)
  7. การศัลยกรรมขากรรไกร (Jaw surgery)

Pattaya City Dental Center เป็น คลินิกทันตกรรม รับจัดฟัน พัทยา ชลบุรี รักษารากฟัน พัทยา Root Canal Treatment จัดฟัน ฟอกฟันขาว รีเทนเนอร์ ครอบฟัน รากฟันเทียม สะพาน ผ่าฟันคุด พร้อมให้คำปรึกษา และตอบคำถามทุกข้อที่เกี่ยวกับทันตกรรมช่องปากของคุณ มีเครื่องมือที่ทันสมัย จัดฟัน ในราคาที่ไม่แพง

การจัดฟันโดยทั่วไปมีหลายประเภท การออกแบบตัวยึดและวัสดุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการเคลื่อนฟันที่แตกต่างกัน การจัดฟันแบบโลหะ  Stainless Steel – Shape Memory Alloy – C-Chain – O-Ring – Elastin Wire orthotics เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่น เพราะสามารถใช้สียางที่มีสีสันได้ สามารถทำได้โดยมีหรือไม่มีการถอนฟัน อาจใช้เวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปีจึงจะเสร็จสมบูรณ์ ราคาไม่แพง

การจัดฟันแบบ Damon Braces ประกอบด้วยเหล็กจัดฟัน Damon และลวดไฮเทคที่เจ็บน้อยกว่าการจัดฟันแบบลวดทั่วไป ใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่า นอกจากนี้ เนื่องจากลวดเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องใช้ยาง คุณจึงสามารถเคลื่อนฟันได้อย่างรวดเร็วโดยใช้แรงน้อยลง สามารถทำได้โดยมีหรือไม่มีการถอนฟัน ขึ้นอยู่กับสภาพของฟัน อาจใช้เวลา 10 เดือนถึง 3 ปีจึงจะเสร็จสมบูรณ์ ระดับราคากลาง ๆ

การจัดฟันแบบเร็ว (Fast Braces) นั้นเป็นการจัดฟันที่กระตุ้นกระดูกรากฟันด้วยแรงเบา ๆ ใช้ลวดและตัวยึด Memory Nickle Titanuim ไม่ต้องถอนฟัน ใช้เวลาประมาณ 3 เดือนถึง 1 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพของฟัน

สอบถามเกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรมจาก facebook ของ คลินิก รักษารากฟัน พัทยา